Goudsepotpourri.nl

Kerst

Een open hemel

Vannacht is de Hemel open gegaan!

Ik kom net bij de stal vandaan,

ik vond daar in doeken gewonden

het Lam dat zal dragen al onze zonden.

 

Een Engelenmacht was in het veld,

daar heeft de Engel het verteld

En kind is ons geboren,

ja, ieder mag het horen.

De redder van de wereld,

geboren in een stal.

Een Zoon is ons gegeven,

Christus, die eeuwig heersen zal.

 

Vannacht is de Hemel opengegaan!

Ik kom net bij de stal vandaan.

Ik knielde daar eerbiedig neer,

voor de Zoon van God, ja onze Heer.

 

 

 

 

 

 

Vier kaarsen branden

Vier kaarsen branden.

Wij zeggen blij,

Jezus is geboren,

Hij kwam voor jou en mij.

 

Vier kaarsen branden,

verspreiden hun licht.

Zij zijn voor ons een teken,

Jezus is ons licht.

 

Vier kaarsen branden,

het licht dat dooft niet meer.

Hij heeft het duister overwonnen,

Hij, Christus onze Heer.

 

Vier kaarsen branden,

Hij komt als Koning weer.

Daarom zullen wij juichen

voor Jezus keer op keer.

 

Tot dat Hij komt.